قاضی دادگاه اکبر طبری: صحت و سقم خبر مرگ منصوری برای دادگاه احراز نشده است

به گزارش پسرک کامپیوتری، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و 21 متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار گشت.

قاضی دادگاه اکبر طبری: صحت و سقم خبر مرگ منصوری برای دادگاه احراز نشده است

قاضی بابایی در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن جلسه دادگاه از وکیل متهم طبری خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

قاضی بابایی به وکیل متهم طبری گفت: در مورد اتهامات موکل خود دایر بر اخذ رشوه از مصطفی نیاز آذری دفاعیات خود را شرح دهید.

وکیل متهم طبری گفت: دفاع از موکل در مورد این موضوع اتهامی به شرح لایحه اختصاصی در ارتباط با همین موضوع در 21 صفحه تقدیم دادگاه خواهد شد و به طور شفاهی از روی لایحه قرائت می شود.

وی ادامه داد:، اما مطلبی داشتیم که اگر اینجا عرض نکنم، نمی شود. درباره موضوع دفترخانه و نقل و انتقال در بند 5 اتهامات باید بگویم در این خصوص جعلی صورت نگرفته، موکل بنده از ناحیه همسرش و نیاز آذری به وکالت از حیدری فرد حضور پیدا کرد.

قاضی بابایی خطاب به کننده دادستان گفت: آیا در مورد موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم طبری پاسخی دارید؟

قهرمانی در پاسخ گفت: بله.

وکیل متهم طبری در این هنگام اجازه ادامه دفاعیات را خواست که رئیس دادگاه اجازه داد.

وی گفت: در مورد ملکی که در جلسه قبل در مورد آن فیلمی هم پخش شد، ارزشی که برای آن اعلام شده اغراق آمیز است.

وکیل متهم طبری افزود: فیلم پخش شده در دادگاه به صورت فنی و سه بعدی نمی تواند عدله اثبات جرم باشد.

قاضی خطاب به وکیل متهم طبری، گفت: آقای وکیل آنچه در دادگاه پخش شد فیلم نبود، بلکه تصاویری بود که به وسیله ضابطین تهیه شده بود و با اجازه دادگاه پخش شد؛ اینکه شما از پخش فیلم سخن می گویید، باید بدانید که یک فیلم متضمن خصایص ویژه ای است.

وکیل متهم طبری در ادامه شرح داد: شرط فی مابین طبری و نیاز آذری هرگز تحویل دریافت ساختمان مستقر در زمین های بابلسر نبود، به عبارت دیگر ملک مذبور به صورت غیر رسمی به همسر موکل من انتقال یافت.

ادعای وکیل طبری: موکلم در غیاب نیازآذری تنها از ویلای بابلسر سرکشی می کرد

وکیل متهم طبری افزود: موکل من در غیاب نیازآذری و در ایام اقامت وی در خارج هر از چند گاهی برای نظارت بر فرایند پیشرفت ساختمان به محل مورد نظر سرکشی می کرده تا ساختمان مذبور هرچه زودتر آماده شود و به فروش نهایی برسد.

وکیل متهم در ادامه با اشاره به موضوع لاشه های 15 فقره چک 450 میلیارد تومانی که از منزل متهم کشف شده است، گفت: این لاشه های 15 فقره چک که مندرج در کیفرخواست است، هیچگاه به بانک انتقال نیافته اند.

وکیلی متهم طبری شرح داد: منشأ روابط قرارداد های حقوقی طبری و نیازآذری از آنجایی ناشی می شود که نیازآذری از فعالان مالی کشور در حوزه هایی، چون طلا و پروتئین و همشهری طبری بوده است.

وکیل متهم طبری در ادامه گفت: موکلم 5 قطعه زمین ثبتی بر روی کاغذ را با همان کاربری از مصطفی نیازآذری خریداری کرده، دادسرا به کدامین دلیل پیگیری ادعای پفراینده نیازآذری را مرتبط دانسته است.

وکیل متهم طبری گفت: در کیفرخواست از آقایان عزیزخانی و ماهوتی تحقیق شده و اظهارات آنان استناد شده است، لذا از دادگاه استدعا می شود در مورد سوابق ماهوتی با نیازآذری تحقیق شود.

وکیل متهم طبری درباره بی اطلاع بودن همسر موکلش از موضوع وکالت نامه ها گفت: موکل همسر خود را مطلع ساخته است. در هنگام انتقال 5 فقره زمین در بابلسر همسر موکل در دفترخانه 344 حضور یافته و اظهارات همسر موکل مبنی بر بی اطلاعی مربوط به وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه 718 است، موکل عمل پنهانی انجام نداده است.

قهرمانی: رومانی علت فوت قاضی منصوری را بررسی کند

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از کننده دادستان خواست تا برای ارائه شرحات پیرامون دفاعیه صورت گرفته از سوی وکیل متهم طبری، در جایگاه قرار گیرد.

قهرمانی کننده دادستان در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تأسف از فوت احدی از متهمان پفراینده به نام منصوری گفت: امیدواریم با پیگیری مقامات ذی ربط ایران و مقامات دولت رومانی ابعاد این حادثه دقیقا و سریعا بررسی شود و درباره نحوه و علت فوت نامبرده، پاسخ روشن و رسمی و قانع کننده به دستگاه قضایی ایران ارائه شود.

کننده دادستان گفت: دادسرا در فرآیند تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در مورد اتهامات همه متهمان از جمله متهم منصوری بررسی های موثر را انجام داده و مستندات فراوانی را تحصیل کرده است، لذا نبود متهم منصوری از نظر دادسرا هیچ خللی بر فرایند دادرسی پفراینده ایجاد نمی کند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی گفت: راجع به فوت متهم ذکر شده، تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده، در صورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم می کند.

کننده دادستان با اشاره به موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم طبری گفت: وکیل متهم که مدعی است موکلش طی 20 سال سر سوزنی تخلف مرتکب نشده، شرح نمی دهد که موکلشان چرا بدون داشتن سمت و بدون تصریح به وکالت، به جای همسرش در 5 فقره اثر انگشت درج می کند؛ حال آن که بر اساس ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور این عمل موکل وی جرم جعل محسوب می شود.

ادعای وکیل طبری مبنی بر 5 مورد نقض قانون از سوی کننده دادستان

کننده دادستان در ادامه با اشاره به ادعای وکیل متهم مبنی بر 5 مورد نقض قانون از سوی کننده دادستان گفت: آقای وکیل صراحتاً با مصداق باید بگویند که کدام اصل قانونی از سوی کننده دادستان و دادسرا نقض شده است؛ آیا ما چیزی خارج از موضوع را مطرح کردیم؟

کننده دادستان شرح داد: وکیل متهم نقض اصل تضمین حقوق طرفین را مطرح می کند؛ وی ناراحت است که من از تخته وایت برد استفاده می کنم؛ خب ایشان هم از این تخته استفاده کنند و اگر لازم داشته باشند ما آن را برایشان تهیه می کنیم.

قهرمانی شرح داد: وکیل متهم از نقض اصل بی طرفی توسط کننده دادستان سخن می گوید؛ سوال من این است که آیا کننده دادستان باید اصل بی طرفی را لحاظ کند؟ کننده دادستان طرف دعوا است و مدعی العموم محسوب می شود.

ویلای لوکس رشوه طبری از نیازآذری

کننده دادستان شرح داد: وکیل متهم در جلسه امروز دادگاه از نمایش فیلم تکنیکی سخن گفت؛ در اینجا باید متذکر شوم که ما آن فیلم را به عنوان ادله جرم به کار نبردیم، بلکه، چون آقای طبری گفت آن زمین دیمی است، به اذهان چنین القا شد که یک بیابان است. حال آن که ما نشان دادیم که این زمین به تعبیر آقای طبری دیمی دارای چه تصاویر لوکس و چشم نوازی است و در حاشیه دریا است؛ البته فیلم های بیشتری نیز وجود دارد. همچنین وکیل متهم می گوید فیلم مربوط به ملک را در حالت اولیه نشان دهید که باید بگویم آن را هم نشان می دهیم.

کننده دادستان در ادامه گفت: خواهش من این است در مورد یک و نیم میلیارد تومان، وکیل متهم طبری، پفراینده را بخواند، ما تمام حساب ها را درآوردیم. متهم طبری در تاریخ 89.03.11 یک میلیارد به حساب ابراهیم غفاری که کارمند نیاز آذری بود ریخت. روی هوا نمی توان حرف زد. متهم طبری سال 89 یک میلیارد به نیاز آذری می دهد که همان نیز مظنون به پولشویی است.

کشف هاردی با اطلاعات مهم از دفاتر مصطفی نیازآذری

کننده دادستان گفت: ما اسناد را بررسی کردیم و در دفاتر نیازآذری هاردی با اطلاعات خوبی به دست آوردیم. در اسناد مالی نیازآذری پفراینده ای در مورد طبری دارد. حساب چک ها را درآوردیم که گفتند وصول کردیم و داده ایم به متهم طبری. پول ها را به صورت نقدی به متهم طبری در دفترش تحویل می دادیم و همه چک ها وصول شده است.

قهرمانی گفت: از طرفی ملک در زمان واگذاری کاربری زراعی داشته، اما اگر زراعی بوده چرا در این ملک ویلای لوکس ساخته شد که این یک جرم دیگر است و بر اساس کدام مجوز بوده است؟

قهرمانی گفت: حسابرسی زمانی مجرمانه است که منشأ آن مجرمانه نباشد و زمانی که منشأ مجرمانه باشد، حسابرسی معنا ندارد و اصل اخذ مجرمانه است.

بده بستان مالی طبری با نیازآذری

وی گفت: وکیل می گوید لیست دارایی های نیاز آذری را بگیریم. ما این کار را از قبل انجام داده ایم از کارمندانش تا الان 200، 300 میلیارد ملک احراز کردیم که پفراینده آن ها مفتوح است.

کننده دادستان در ادامه با اشاره به دارایی های متهم نیاز آذری گفت: 500 میلیارد ملک در پفراینده نیاز آ ذری وجود دارد و 3 هزار سند به نام دیگران داشته است و تا الان نیاز آذری 1700 میلیارد بدهی بانکی دارد.

قهرمانی گفت: اختیارات فرایند کار را متهم طبری داشته است. طبری 5 وکالت جعلی را به فردی برای پیگیری امور ثبتی می دهد. به چه علتی، برای پروانه ساختمان به برادر خانم نیاز آذری وکالت می دهد؟

کننده دادستان گفت: اگر مدعی هستید که بابت حساب و کتاب بوده چرا ملک تمام شده و متهم طبری با خانواده به آنجا رفت و آمد داشته است؟

مدرک تحصیلی طبری تقلبی از آب درآمد!

وی افزود: قرارداد میان طبری و نیازآذری را نیز ارائه دهید. در پفراینده به راشی و مرتشی اذعان داریم. در بحث یک میلیارد تومان نیز به داین و مدیون اذعان داریم، همچنین مهندس بودن طبری برای بنده احراز نشده است و تقاضا دارم که مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی را بیاورید.

قهرمانی با اشاره به اظهارات وکیل متهم طبری که گفته بود نام موکل در اسناد آمده است، گفت: در 5 فقره سند جعلی اسم طبری کجا آمده است؟ از دادگاه تقاضا دارم که از آقای مصدق به عنوان مطلع شرحات را استماع کند.

قاضی بابایی از مصدق به عنوان مطلع پفراینده خواست در جایگاه حاضر شود.

کننده دادستان گفت: آقای مصدق کارشناس رسمی دادگستری است. وی کارمند شاغل در معاونت اجرایی قوه قضاییه بود که طبری ایشان را 15 روز برای پیگیری ثبتی ملک بابلسر به آنجا فرستاد.

مصدق به عنوان مطلع گفت: طبری به من گفت که ملک برای خانمی در خارج از کشور است و امور ملک را پیگیری کن، من از 5 سند تک برگ و نقشه جانمایی عکس گرفتم و طبری دستش را روی اسناد می گذاشت، به طبری گفتم باید به ثبت آنجا مراجعه کنم.

مطلع پفراینده افزود: طبری گفت با ثبت آنجا هماهنگ کردم با شما همکاری کنند.

قاضی سوال کرد: چرا طبری دستش را روی اسم افراد می گذاشت؟ مطلع پفراینده پاسخ داد نمی دانم که دلیل پنهان کردن نام خانم شان چه بود، در اداره ثبت گفتم که ملک برای همسر یکی از کنندگان مجلس است، طبری نمی خواست که من اطلاعی از جزئیات ملک داشته باشم.

قاضی بابایی پرسید: کی متوجه شدید که ملک متعلق به همسر طبری است؟

مصدق به عنوان مطلع پفراینده پاسخ داد: وقتی به نام مطلع من را احضار کردند متوجه شدم که ملک برای همسر طبری است و اداره ثبت نیز از این موضوع اطلاعی نداشت.

قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.

منبع: فرارو
انتشار: 10 آبان 1399 بروزرسانی: 10 آبان 1399 گردآورنده: it-baby.ir شناسه مطلب: 1155

به "قاضی دادگاه اکبر طبری: صحت و سقم خبر مرگ منصوری برای دادگاه احراز نشده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قاضی دادگاه اکبر طبری: صحت و سقم خبر مرگ منصوری برای دادگاه احراز نشده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید