درباره مجله پسرک کامپیوتری

با پسرک کامپیوتری همراه باشید و از آخرین اخبار و رویدادهای فناوری های رایانه ای، جدیدترین بازی های کامپیوتری، اخبار ورزشی، استارتاپ ویکند IT آگاه شوید.